den forunderlige hjernen

fant denne artikkelen på internett.. hvis man leser sakte det som står her er det vanskelig og forstå.. men hvis du leser fort over det fårstår man hvert ord... WEIRD

Old, but still really interesting….I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdeanieg.

The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Amzanig huh? Yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!


på Norsk blir det omtrent slik::


Jeg knune ikke tro det jeg lseer.

 

De feonanmele kreftene til den mnenskeeglie hrejne, i føgle undressøkleer gjrodt ved cmabridge uneriisvtteet gøjr det ikke noe i hlivken rekføeklge baokstvnee i et ord er, det etesne vitikge er at den frsøte og den ssite bokastven i odret er rtikig. Rseetn kan vree et tatolt koas og du kan frmeeldes lsee det uetn porlbeemr, det er frodi hjrenen ikke leesr hevr esnete boskatv i odret men oredt som hehlet, utlorig ikke snat? Og jeg som atlild har tdord at satving var vitkig